Quadern de camp usos no agraris

El quadern de camp adjunt està descarregat de la pàgina web del Departament d’agricultura per a Usos no agràris. És el mès indicat per a professionals de jardineria per tal de complir la normativa i disposar d’un registre dels productes utilitzats en realitzar la seva labor.

El Gremi de Jardiners de Tarragona ofereix assessorament tècnic als agremiats