La Junta

CÀRRECSEMPRESA I/O ENTITAT  REPRESENTANT DE L’EMPRESA AL GREMI
PRESIDENT HONORIFIC IES HorticulturaSr. Raimón Martí 
PRESIDENT EXECUTIU Jardineria BonfillSr. Xavier Bonfill 
VICEPRESIDENT L’alzina   Sr. Joan Manent
SECRETARITot-Verd Jardiners Sr. Edgar Casanovas
 TRESORERBalanyà JardinersSr. Carles Balañá
 VOCALS Espais Verds Sr. Josep Coll
  Jardi-ArçSra. Angels Save
 Agronova Sr. Albert Piñol
  IES Horticultura Sr. Joan Antón Segú
 Bios Serveis i Jardineria Sr. Josep Oriol
  Eco Servei Jordi Sr. Jordi Esteve
   
SECRETARI TÈCNIC   Aitor Lama