PROPERA REUNIÓ CAP INSPECCIÓ DE TREBALL A TARRAGONA

Degut a la cada vegada mes  presencia del INTRUSISME a la professió de la Jardineria, el dia 20 de gener de 2014, la Junta del Gremi de Jardiners de les Comarques de Tarragona, te una reunió amb el Cap de la Inspecció de Treball de Tarragona, Sr. Herrero Martin.

Tot i que en aquets moments, ja s’han fet denuncies anònimes a Inspecció de Treball per aquest tema, (tots podeu denunciar a Inspecció de Treball aquests fets i el vostra nom queda com anònim), amb un resultat positiu, la Junta vols continuar expressant la problemàtica actual, i buscar possibles solucions a aquest fenomen, cada vegada mes freqüent.