Què es el Gremi?

 

El Gremi de Jardiners dels Comarques de Tarragona, és una associació sense ànim de lucre que es constitueix el 5 de Desembre de 2001 i que agrupa empreses de la comarca que dediquen la seva activitat econòmica a la construcció i manteniment de jardins i zones verdes, tant privat com públic.

L’associació està formada actualment per un total de 31 membres (2024). Entre els seus socis es troben la majoria de les empreses més importants del sector en la Comarca, generant un nombre important de llocs de treball directes.

El Gremi té com objectiu la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials i professionals dels socis, mantenint sempre un estret contacte amb les diferents administracions, autonòmica, local i estatal.

Quan neix el gremi

Objectius del Gremi

1. Agrupar a tots els professionals del sector per la defensa dels nostres interessos empresarials.

2. Dignificar la professió.

3. Participar en totes aquelles negociacions que afectin als nostres interessos, com són els convenis laborals col·lectius, ofertes de les administracions, etc.

4. Potenciar la formació tant dels empresaris, directius i operaris del sector.

5. Portar a terme treballs i actuacions per afavorir els nostres interessos legals, econòmics, socials i medi-ambientals.

6. Lluitar per la normalització del sector a tots els nivells i contra l’intrusisme.

7. Establir un marc laboral estable i digne a nivell de província.

 Taula de preus dels serveis
 Fulls de garanties
 Fulls de condicions de treball
 Comandes de feina

8. Donar suport tècnic i d’altres tipus que ens marquen tots els agremiats.

9. Coneixement entre els professionals de la zona. Potenciar una competència sana.

10. Apropar i informar a les empreses de totes aquelles disposicions legals que afecten al nostre treball o ens poden ajudar a nivell d’empresa.

11. Pertànyer a altres organismes i federacions per tal d’assolir els objectius dels Gremis de forma molt més global, àmplia i sòlida.

Estatuts del Gremi

Veure Estatuts del Gremi