JORNADA MANTENIMENT ALS SISTEMES DE REG EN PARCS I JARDINSÉs molt important aconseguir una bona cobertura entre aspersors

La bona acollida d’aquesta jornada formativa ens ha permès realitzar dos sessions amb una molt alta participació.

Ambdues jornades es van portar a terme a les instal·lacions del IES d’Horticultura , incloent una visita a les instal·lacions de reg al Tanatori de Reus de la mà del Sr. Jordi Inglés

Durant la formació més pràctica es va poder parlar dels diferents programadors de reg més utilitzats en jardineria i del seu funcionament, i característiques que ha de complir una instal·lació en bones condicions com sòn els aïllament dels sitemes electrònics i de les electrovàlvules.

Cal posar de manifest les òptimes condicions de manteniment de les instal·lacions i sistemes de reg del Reus, i com unes poques persones poden mantenir la superfície de parcs i jardins de Reus de 1 milió de m2 !!!

Detall de les electrovàlvules que controlen cadascun dels sectors de reg

L’altre element important en aquest tipus d’instal·lacions sòn els aspersors, hi ha diferents models i característiques segons la funció que necessitem. En alguns casos es pot modificar cabal i angle de gir

La segons sessió pràctica es va portar a terme al camp de futbol del IES d’Horticultura. On es van poder comparar les dues instal·lacions que s’havien visitat
La jornada es va tancar desprès de una sessió teòrica on es va repassar tots els elements del sistema de reg, programadors, sistemes de bombeig, emissors, aspersors i difusors, microaspersió, nevulitzadors, electrovàlvules, filtres, programadors,… etc

Una jornada molt completa i participativa. Moltes gràcies al Jordi Inglès de parcs i jardins de Reus per la seva participació i permetre`ns veure els sistems de reg instal·lats i sobretot a tots els assistents a la jornada per la seva participació!!