JORNADA MANTENIMENT DE GESPA

Comencem el mes de Febrer amb una jornada sobre el manteniment de gespa impartit pel Jordi Inglès i adreçat als nostres agremiats i a professionals i treballadors del sector.

Iniciem la jornada amb la part pràctica, durant la qual es van presentant les diferents tasques que es poden realitzar en una gespa, quina és la millor época del any per fer-ho, per quin motiu, quin és l’objectiu, etc…

Una de les claus per aconseguir un bon estat de la gespa és el reg, i en aquest sentit es plantegen diferents situacions per a que els alumnes raonin què farien ells i com solucionarien l’excès o dèficit de reg, com detectar-ho,… també es parla dels elements bàsics d’un sistema de reg

Es parla de la sega, que serà la tasca que mès haurem de fer a una gespa pel seu manteniment durant l’any

A la imatge superior es veu al Jordi Inglès explicant les característiques de la segadora, elements bàsics que la componen i quins sòn els manteniments mínims que hem de fer per a treballar amb ella amb seguretat

Durant les explicacions es comenta la forma com s’ha de tallar, cada quants dies, evitar segar herba humida o en quins casos és convenient deixar les restes de la sega sobre la pròpia herba tallada

Al IES d’Horticultura es disposa d’un ventall ampli de maquinària per a realitzar totes les labors de la jardineria

Durant la jornada es parla del escarificat o aireig, perfilat de vores, abonadores, enceball ,… etc i s’explica amb detall en quina moments s’haurà de fer una o altre tècnica, i com s’ha de procedir per a fer-ho perfectament

Per a mès informació sobre aquesta o futures jornades contacteu amb el Gremi de Jardiners de Tarragona