VISITA TÈCNICA AL NOU ESPAI D’INFRAESTRUCTURA VERDA DE REUS

ON?

Projecte de millora i recuperació del passeig

L’actuació al passeig de la Boca de la Mina ha tingut com a objectiu condicionar i dignificar un espai de gran valor natural, patrimonial i sentimental de la ciutat i afavorir-ne tots aquells usos que contribueixin a mantenir-ne la identitat. Això passa per consolidar el seu caràcter com a espai d’esbarjo i per a les activitats de pràctica esportiva i de salut respectuoses amb el medi, per promocionar els seus valors culturals i històrics, i per preservar els usos agrícoles associats, i convertir-lo en una peça central de les actuacions de preservació del medi natural.

L’actuació està inclosa dins del PO FEDER 2017-2020, que té com a objectiu el creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, i de manera específica en l’eix 6, centrat en la protecció i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural. Compta amb un pressupost de 3,1 M€, finançats a parts iguals entre l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya a través dels fons FEDER.

QUAN?

29/04/2022 17:00H, lloc de trobada davant de l’escola Mowgly

AMB QUI?

Amb el Tècnic de Jardineria responsable del departament d’Espais Verds de l’Ajuntament de Reus Francesc Xavier Lladó i Miras.

QUÈ VISITAREM?

El passeig

L’actuació ha mantingut l’amplada total transitable del passeig. Els pendents transversals del camí s’han invertit per tal de recollir les aigües d’escorrentia en les cunetes vegetals laterals.

La nova franja de pas preferent de vianants incorpora el nou mobiliari i equipament del passeig. Tanmateix garanteix la seva accessibilitat i inclusivitat en tot el seu recorregut.

Els jardins laterals del passeig mantenen bona part de la vegetació arbustiva i enfiladissa existent i incorporen noves espècies per tal de fomentar l’augment de la biodiversitat.

Parc de les Olors

Un nou lloc de descans i lleure que posa en relació el passeig amb el barranc del Molí. El sistema de recorreguts permet gaudir d’una experiència sensorial a l’entorn d’un conjunt de plantacions d’espècies aromàtiques agrupades per la seva gamma cromàtica.

Jardí Agrari del Camp

Un nou espai públic estructurat com una parcel·la agrícola amb voluntat productiva, educativa i de lleure. El jardí dels fruiters i el jardí dels horts permetran recuperar la relació entre els ciutadans de Reus i la seva agricultura més propera.

PERQUÈ ÉS INTERESSANT?

Podrem gaudir d’una visita dirigida pel tècnic responsable de la jardineria municipal de l’Ajuntament de Reus, de la seva mà podrem retrobar-nos amb l’històric Passeig de la Boca de la Mina i els nous espais verds creats prop seu com son el Parc de les Olors i el Jardí Agrari, tots ells dissenyats per Batlle i Roig Arquitectes.

Coneixerem el procés de disseny, remodelació, construcció i posterior manteniment d’un espai molt interessant pel des del punt de vista de la gestió del verd i de com integrar nous espais a la infraestructura verda existent. I tot integrat en un projecte de nous usos i interpretacions de cara als usuaris.

Webgrafía;

https://bocadelamina.reus.cat/