Objectius de Gremi

1. Agrupar a tots els professionals del sector per la defensa dels nostres interessos empresarials.

2. Dignificar la professió.

3. Participar en totes aquelles negociacions que afectin als nostres interessos, com són els convenis laborals col·lectius, ofertes de les administracions, etc.

4. Potenciar la formació tant dels empresaris, directius i operaris del sector.

5. Portar a terme treballs i actuacions per afavorir els nostres interessos legals, econòmics, socials i medi-ambientals.

6. Lluitar per la normalització del sector a tots els nivells i contra l'intrusisme.

7. Establir un marc laboral estable i digne a nivell de província.

  Taula de preus dels serveis
  Fulls de garanties
  Fulls de condicions de treball
  Comandes de feina

8. Donar suport tècnic i d'altres tipus que ens marquen tots els agremiats.

9. Coneixement entre els professionals de la zona. Potenciar una competència sana.

10. Apropar i informar a les empreses de totes aquelles disposicions legals que afecten al nostre treball o ens poden ajudar a nivell d'empresa.

11. Pertànyer a altres organismes i federacions per tal d'assolir els objectius dels Gremis de forma molt més global, àmplia i sòlida.

 
< Anterior

Formulari d'accès


Recuperar contrasenya?